Institutul Clinic Fundeni, în calitate de lider, are onoarea de a anunța încheierea cu succes a Proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II -Sud-Muntenia”

Institutul Clinic Fundeni, în calitate de lider, are onoarea de a anunța încheierea cu succes a Proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II -Sud-Muntenia”
noiembrie 27 11:57 2023
Articol scris de:
Timp citire articol: 1 minut(e)

În data de 29 decembrie 2023, Institutul Clinic Fundeni, în calitate de lider, va încheia proiectul „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – Sud-Muntenia” – acronim ROCCAS II, implementat în parteneriat cu Fundația “Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură” și Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, în baza contractului de finanțare nr. POCU/756/4/9/136828 din 05 noiembrie 2020, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman.

Proiectul a atins toți indicatorii asumați și obiectivul general reprezentat de promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal pentru 50.001 de persoane din regiunea Sud-Muntenia, dintre care minim 59% aparțin grupurilor vulnerabile.

Valoarea totală a proiectului a fostde 23.859.231,79 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSEa fost de 20.280.347,04 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost de 3.249.207,52 lei, iar valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului, 329.677,23 lei. Perioada de implementare a proiectului a fost de 38 de luni.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu