FABC: Strigătul de disperare al pacienților cu cancer din România: ,,Vom trece la orice formă de protest privind genocidul din sănătate!”

FABC: Strigătul de disperare al pacienților cu cancer din România: ,,Vom trece la orice formă de protest privind genocidul din sănătate!”
august 16 14:27 2023
Articol scris de:
Timp citire articol: 5 minut(e)

Federația Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC) lansează un strigăt de disperare al pacienților oncologici din România: ,,Dreptate, ochii plânși cer să te vadă!”. Acest apel vine ca urmare a răspunsului Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției şi pentru petiții din Camera Deputaților, primit la sesizările federației privind abuzul ministrului Sănătății prin nerespectarea legii 293/2023. Sesizări au fost făcute și către Parlament și  Avocatul Poporului, dar Ordonanța nr. 26 din 27 iulie 2023, publicată de Parlament a năruit toate speranțele FABC.

,,Unde este responsabilitatea Ministerului Sănătății, a Guvernului, a instituțiilor statului față de cetățeni, față de pacienți, dacă aceștia (decidenții) abrogă din legi obligativitatea și responsabilitatea de ,,a face’’? Oare Parlamentul României este subordonat Guvernului care abrogă ceea ce el, Parlamentul, a votat? Chiar nu mai înțelegem nimic din ceea ce se întâmplă, dar am înțeles că nimănui nu-i pasă de noi pacienţii și că am fost abandonați la pachet cu cetățenii acestei țări, fără ca cineva să răspundă!”, întreabă conducerea FABC, într-un comunicat de presă, în care face cronologia faptelor.

Pe 07.06.2023, FABC trimite sesizare către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției şi pentru petiții din Camera Deputaților, în atenția deputatului Cătăniciu Steluța – Gustica, dar răspunsul acestei comisii, care pasează la Ministerul Sănătății problema, îi determină pe reprezentanții federației să afirme „Corb la corb, nu-și scoate ochii’’ și să continue demersurile începute.

Pe 21.06.2023, FABC face sesizare la Instituția Avocatul Poporului, în atenția doamnei Renate Weber, Avocatul Poporului, dar aceasta rămâne fără răspuns. ,,Abandonați de cei care ar fi trebuit să vegheze la respectarea legii”, este concluzia FABC.

Pe 27 iulie 2023, speranța Federației este spulberată de Ordonanța nr. 26 din 27 iulie 2023, emisă de Parlament și publicată în Monitorul Oficial nr. 692 din 27 iulie 2023.

,, Articolul II Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1077 din 8 noiembrie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Planul național de prevenire și combatere a cancerului în România se finanțează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Sănătății și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), după caz, conform prevederilor art. 58 și ale art. 271 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suma aprobată anual pentru finanțarea planului național reprezintă cel puțin 20% din totalul fondurilor aprobate pentru desfășurarea programelor de sănătate la nivel național de către Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).(2) Fondurile necesare pentru acordarea și decontarea la nivelul realizat a serviciilor și investigațiilor medicale prevăzute în cadrul Planului național de prevenire și combatere a cancerului în România se aprobă prin legile bugetare anuale, atât în bugetul FNUASS, cât și în bugetul Ministerului Sănătății, după caz. Sumele aprobate prin legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar, cu respectarea regulilor și a condițiilor prevăzute de lege.(3) Se înființează Programul de inovație în sănătate ca un mecanism de acces la tratamente inovative, finanțat din bugetul de stat prin Ministerul Sănătății și transfer către CNAS. Criteriile și condițiile de acces, precum și procedura de decontare din programul de inovație se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
  2. Articolul 7 se abrogă. (Art. 7. – DIN LEGEA 293/2022 -În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii, Guvernul aprobă prin hotărâre normele de aplicare a legii şi de implementare a Planului naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România, elaborate de Ministerul Sănătății împreună cu fiecare minister care are rețea medicală.) 3. La anexă, la pct. I „Obiective generale“ lit. A „Prevenția“ pct. 4 „Medicina personalizată“ coloana „Măsuri“, a treia și a unsprezecea liniuță se abrogă. 4. La anexă, la pct. I „Obiective generale“ lit. B „Diagnosticarea“ pct. 2 „Medicina personalizată“ coloana „Măsuri“, a treia și a unsprezecea liniuță se abrogă. IV. CNAS recunoaște că nu mai sunt bani până la rectificarea bugetară, amânând astfel prelungirea contractelor din programele naționale de sănătate, de furnizare a medicamentelor către spitale și farmaciile cu circuit deschis!”, explică FABC.

Potrivit federației, bolile cronice sunt tratate de medici cu medicamente, nu de politicieni cu promisiuni. ,,Ne vom alia și vom trece la orice forma de protest privind genocidul din sănătate, pentru a ne acorda o șansă la viață!”, a avertizat FABC.

Luna trecută, FABC a organizat un protest al pacienților cu cancer în fața Ministerului Sănătății din cauza neimplementării normelor Planului național anti-cancer. “Ne-am săturat să murim cu zile”

La începutul acestei luni, Guvernul a aprobat înfiinţarea Registrului Naţional de Cancer, o măsură prevăzută în Planul Național de Combatere a Cancerului, care reprezintă un sistem informatic de înregistrare nominală a cazurilor noi de cancer diagnosticate, pe baze populaționale. Chiar dacă implementarea Planului este în întârziere, ministrul Sănătății a dat asigurări în primăvară că implementarea Registrului Naţional de Cancer poate demara în acest an.