Cât costă îngrijirea unui pacient cu tulburări cognitive? Demența, mai scumpă decât cancerul

Cât costă îngrijirea unui pacient cu tulburări cognitive? Demența, mai scumpă decât cancerul
noiembrie 25 08:00 2019
Articol scris de:
Timp citire articol: 5 minut(e)

Costurile anuale de îngrijire, formale și informale, ale persoanelor cu tulburări cognitive din România au fost estimate între 53.787 lei și 67.554 lei la nivelul anului 2013. 

La nivel global, costurile demenței se ridică la 1 trilion de dolari, iar în anul 2030 se vor dubla. 360medical.ro vă prezintă în exclusivitate cât costă îngrijirea unui pacient cu tulburări cognitive în Statele Unite, în Europa în țări precum Germania, Spania, Italia, dar și în România.

Un raport de evaluare a politicilor publice în domeniul sănătății mintale, cu accent pe demențe, al Societății Române Alzheimer, întocmit împreună cu Asociația Habilitas, în cadrul proiectului „Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 – cod proiect 112.591, arăta că România cheltuiește pentru aproximativ 270.000 de persoane suferind de o formă de tulburare neuro-cognitivă, între 18,24 miliarde lei și 14,52 miliarde lei. Valorile utilizate în studiul care a făcut calculele au fost între 10 și 5,06 lei /oră de muncă.

În opinia specialiștilor din domeniu, sunt necesare multiple modificări legislative și dezvoltarea de servicii sau îmbunătățirea serviciilor socio-medicale deja existente, pentru a răspunde nevoilor persoanelor suferind de o formă de tulburare neuro-cognitivă și ale familiilor/ingrijitorilor acestora.

,,Serviciile disponibile în acest moment persoanelor suferind de o formă de tulburare neuro-cognitivă și familiilor/îngrijitorilor acestora sunt insuficiente, slabe calitativ, cu eficacitate redusă și greu accesibile”, se arată în raport.

Deocamdată, România nu are nicio strategie pentru tulburările cognitive, deși peste 250.000 de români au tulburări cognitive,  prevalența fiind aproape dublă a acestor afecțiuni pentru anul 2013 în țara noastră comparativ cu restul Europei.

Costul demenței: 1 trilion de dolari americani la nivel global

Un raport al World Alzheimer din 2018 estimează costul demenței la nivel global pentru anul 2018 la 1 trilion de dolari și pentru anul 2030 la 2 trilioane de dolari. 

Majoritatea acestor costuri par însă să nu fie suportate de sistemele medico-sociale de stat ci, într-o proporție importantă, de îngrijitorii informali ai acestor bolnavi.

Americanii au constatat că în medie 32% din venitul familial este orientat către servicii de îngrijire în cazul familiilor care aveau în grijă o persoană cu o formă de tulburare neuro-cognitivă, comparativ cu 11% din venitul familiilor care aveau în grijă vârstnici suferind de orice altă formă de boală.

Demența mai scumpă decât cancerul

În anul 2015 un studiu efectuat în Statele Unite ale Americii, care a evaluat retrospectiv costurile îngrijirii pe ultimii 5 ani de viață pentru persoane suferind de diferite afecțiuni, a constatat faptul că tulburările neuro-cognitive sunt semnificativ mai costisitoare în comparație cu boli precum cancerul și bolile cardiace, boli care asociază un grad ridicat de dizabilitate.

Astfel, costul mediu al îngrijirii, în ultimii 5 ani de viață, al unui pacient suferind de o formă de tulburare neuro-cognitivă a fost de 287.038 dolari comparativ cu costul mediu al îngrijirii pe aceeași perioada pentru un pacient suferind de o boală cardiacă – 175.136 dolari sau de o formă de cancer – 173.383 dolari.

Același studiu a arătat că familiile persoanelor suferind de o tulburare neurocognitiva, plătesc din propriul buzunar cu până la 80% mai mult pentru servicii de îngrijire care nu sunt acoperite de serviciile medicale sau sociale, comparativ cu familiile persoanelor suferind de alte afecțiuni.

 Boala Alzheimer: 7.820 euro, costul mediu anual în Europa

Raportul ,,Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on a European inițiative on Alzheimer’s disease and other dementias” estima costul anual al îngrijirii persoanelor suferind de tulburări neuro-cognitive în 2005 la 130 miliarde euro pentru regiunea EU 27 (21.000 euro per pacient/an); 56% dintre aceste costuri proveneau din surse de îngrijire informală.

Un alt studiu efectuat la nivel european în anul 2010 a evaluat costul mediu anual al îngrijirii pacientului suferind de Boala Alzheimer la 7.820 euro, din care 54% reprezentau costul îngrijirii informale, 16% costuri medicale directe și 30% costul îngrijirii în comunitate.

Activitățile independente ale vieții zilnice au fost corelate cu costurile îngrijirii informale iar activitățile de baza ale vieții zilnice au fost corelate cu costurile îngrijirii formale.

În Germania, un studiu publicat în anul 2016, care a evaluat costurile și utilizarea serviciilor de îngrijire formale și informale în cazul îngrijirilor acordate în comunitate unui număr de 262 de pacienților suferind de tulburări neuro-cognitive, a arătat că serviciile formale sunt mai puțin utilizate (26, 3%) în comparație cu cele informale (85, 1%).

Din punct de vedere financiar, raportul costuri formale/costuri informale a fost estimat la 1/10 (1.646 euro) și respectiv 16.473 euro.

29% dintre îngrijitori erau angajați la momentul studiului, iar 1 din 7 raporta o pierdere a productivității în muncă echivalentă cu 1.258 euro anual.

Un alt studiu, efectuat în Spania, care a evaluat costurile de îngrijire pentru persoane cu demență Alzheimer, a calculat costurile informale ale îngrijirii între 69% și 56% din valoarea costurilor totale de îngrijire în funcție de stadiul de boală.

Potrivit raportului de evaluare a politicilor publice în domeniul sănătății mintale al Societății Române Alzheimer, date similare privind costurile au fost obținute și în Marea Britanie și Italia.

Costul societal mediu lunar pentru o persoană suferind de Boala Alzheimer a fost estimat, pentru Italia, la nivelul anului 2013, că fiind de 1.850, 1.552 și 2.728 euro pentru persoanele suferind de o formă ușoară, moderată și, respectiv, severă de boală. Aceste cheltuieli au fost acoperite în principal de către îngrijitorii informali.

,,Aceste costuri sunt, însă, dificil de evaluat, întrucât dincolo de cele formale, care sunt relativ ușor de identificat dacă utilizăm sistemele în care acestea sunt înregistrate, costurile informale, financiare și non-finaciare sunt extrem de dificil de cuantificat”, arată Societatea Română Alzheimer și Asociația Habilitas.

În prezent, peste 60% din persoanele cu tulburări cognitive nu sunt diagnosticate și tratate.

 

 

 

scrie un comentariu

1 Comentariu

Adaugă un comentariu