Includerea necondiționată a 17 molecule în lista medicamentelor compensate 100% pentru cancer, diabet și boli cronice lansată în dezbatere publică de Ministerul Sănătații

Includerea necondiționată a 17 molecule în lista medicamentelor compensate 100% pentru cancer, diabet și boli cronice lansată în dezbatere publică de Ministerul Sănătații
iulie 22 13:21 2019 Timp citire articol: 3 minut(e)

Ministerul Sănătății vrea să introducă necondiționat 17 noi molecule pe lista medicamentelor compensate care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru boli rare, cancer, HIV sau diabet, dar și pentru alte boli cronice grave, cum ar fi colegenozele majore sau ciroza hepatică.

Proiectul de hotărâre de guvern pentru “modificarea şi completarea denumirilor comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirilor comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate” a fost publicat pe site-ul Ministerului Sănătății la secțiune Transparență decizională și se află în dezbatere publică până la 29 august.

Pentru tratarea “Hepatitelor cronice de etiologie virală B, C şi D”se vor introduce două noi combinații de medicamente (Ombitasvirum+Paritaprevirum+Ritonavirum) și (Elbasvirum+ Grazoprevirum), dar și tratamentul cu Dasabuvirum.

De aceste tratamente compensate 100% vor beneficia și pacienții care suferă de ciroză hepatică, conform propunerii de modificare publicată de minister.

Pacienții cu colagenoze majore cum ar fi lupusul eritematos sistemic, sclerodermia, poli/dermatomiozitaa sau vasculitele sistemice vor avea și opțiunea tratamentului cu Rituximabum, iar în cazul celor ce suferă de boala cronică inflamatorie intestinală se adaugă și terapia cu Vedolizumabum.

De noi tratamente compensate vor beneficia și cei ce suferă de poliartrită reumatoidă și artropatia psoriazică. Aceștia vor avea la dispoziție medicamentele ,și respectiv Certolizumab Pegol. De asemenea lista cuprinde și medicamentul Ustekinumabum destinat terapiei împotriva psoriazisului cronic sever cu plăci.

Tototdată propunerea lansată în dezbatere publică de către Ministerul Sănătății prevede și introducerea de noi molecule destinate tratării bolilor cuprinse în patru programe naţionale de sănătate.

Astfel pentru “Programul naţional de boli transmisibile”- subpunctul A. “Subprogramul de tratament şi monitorizare al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere, Medicaţie specifică antiretrovirală” vor fi disponibile trei noi coktail-uri medicamentoase Emtricitabinum + Tenofovirum Alafenamida, Emtricitabinum + Tenofovirum Disoproxil și Efavirenzum+ Emtricitabinum + Tenofovirum Disoproxil.

“Programul naţional de diabet zaharat – Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat” va cuprinde la rândul său două noi molecule Liraglutidum și Insulinum Degludec.

Pacienții cu hemofilie şi talasemie, boala Fabry și boala Castelman, toate maladii cuprinse în “Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” vor avea la rândul lor la dispoziție noi tratamente. Turoctocog Alfa și Eftrenonacog Alfa vor fi destinate tratării hemofiliei și talasemiei, în timp ce pentru boala Fabry și boala Castelman vor fi diponibile Migalastatum și respectiv Siltuximabum.
“Programul naţional de oncologie” beneficiază de introducerea celor mai multe noi molecule destinate tratării diferitelor forme de cancer. Patru tratmente cu combinații de medicamente (Emtricitabinum + Tenofovirum Alafenamida, Emtricitabinum + Tenofovirum Disoproxil, Efavirenzum+ Emtricitabinum + Tenofovirum Disoproxil și Trifluridinum+Tipiracilum) și 8 molecule distincte (Certolizumab Pegol, Ustekinumabum, Panobinostatum, Nivolumabum, Ixazomib, Midostaurinum, Avelumabum și Ceritinibum) sunt propuse pentru a fi adăugate pe lista care dacă va fi adoptată va modifica și completa anexa Hotărârii Guvernului nr. 720/2008.

Prevederile acestei noi hotărâri de guvern vor intra ̆ în vigoare la data de 1 octombrie 2019.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu