ANMDMR ar putea majora de până la 3 ori tarifele pentru activitățile desfășurate

ANMDMR ar putea majora de până la 3 ori tarifele pentru activitățile desfășurate
septembrie 29 15:37 2021
Articol scris de:
Timp citire articol: 2 minut(e)

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) ar putea majora de până la trei ori tarifele percepute pentru activitățile desfășurate, măsura fiind motivată de actualizarea cu inflația din ultimii opt ani, de creșterea salariilor și de devalorizarea leului în raport cu euro (deși tarifele sunt stabilite în moneda europeană).

Măsura este cuprinsă într-un proiect de ordin elaborat de Ministerul Sănătății, care urmează să înlocuiască ordinul ministrului sănătăţii nr. 888/2014 (privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de ANMDMR în domeniul medicamentelor de uz uman) și a ordinul nr. 1.356/2013 (privind aprobarea tarifelor ANMDMR pentru activităţile desfăşurate în domeniul dispozitivelor medicale).

NOILE TARIFE

Potrivit proiectului de ordin, tarifele pentru activitățile desfășurate în domeniul medicamentelor de uz uman cresc cu până la 209% (de 3,09 ori).

Astfel, tariful pentru evaluarea documentaţiei în vederea autorizării de punere pe piaţă a medicamentelor prezentate cu dosar complet, prin procedură naţională, crește de la 9.500 euro la 27.070 euro (+185%), iar tariful pentru evaluarea documentaţiei în vederea autorizării de punere pe piaţă a medicamentelor pentru care a fost depus dosarul complet, pentru altă formă farmaceutică depusă concomitent cu cererea iniţială prin procedură naţională, se majorează de la 4.750 euro la 13.535 euro (+185%).

De asemenea, pentru evaluarea documentaţiei în vederea autorizării de punere pe piaţă a medicamentelor generice, ANMDMR va percepe un tarif de 11.765 euro, față de 5.700 euro în prezent (+106%), în timp ce pentru evaluarea documentaţiei în vederea autorizării de punere pe piaţă a medicamentelor prezentate cu cerere “hibrid” (mixtă), tariful urcă de la 6.650 euro la 13.188 euro (+98%).

Pentru evaluarea documentației în vederea emiterii autorizației pentru studiile clinice cu sau fără beneficiu terapeutic cu medicamente pentru investigaţie clinică neautorizate pe plan mondial (substanţe noi), fazele I-III, tariful perceput de ANMDMR se majorează de la 1.250 euro până la 3.869 euro (+209% – de peste trei ori).

MOTIVAREA MĂSURII

Autorii proiectului de act normativ motivează creșterile de tarife prin necesitatea de a asigura un sistem unitar de tarifare care să reflecte complexitatea muncii depuse de către angajații ANMDMR și care să fie în concordanță cu tarifele practicate de alte agenții ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Alte argumente avansate sunt inflația din perioada 2013-2020, creșterea câștigului mediu lunar și devalorizarea monedei naționale în raport cu euro (argument folosit deși tarifele sunt stabilite în euro, nefiind afectate de deprecierea leului).

Totuși, creșterile de tarife depășesc cu mult rata cumulată a inflației din perioada 2013-2020, de 16,2%.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu