Ce condiții trebuie îndeplinite pentru autorizarea unui spital privat în România

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru autorizarea unui spital privat în România
octombrie 17 16:53 2023
Articol scris de:
Timp citire articol: 3 minut(e)

Peste 300 de spitale private aflate în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru servicii de spitalizare, arată datele oficiale. De altfel, serviciile private de sănătate au crescut rapid în ultimele decenii, ajungând o prezență importantă în sistemul medical românesc. Ministerul Sănătății a aprobat o metodologie de autorizare a înființării spitalelor private, care prevede atât condițiile pe care trebuie să le îndeplinească unitățile medicale pentru a putea funcțional legal, cât și termene clare în care autorizația se acordă în cazul în care dosarul este complet. 

Metodologia a fost aprobată printr-un ordin al ministrului Sănătății (nr. 3.473/2023), publicat marți în Monitorul Oficial.

Potrivit actului normativ, pentru autorizarea înființării unui spital privat, solicitantul trebuie să transmită Ministerului Sănătăţii un dosar cu opt documente: solicitarea reprezentantului legal ( cu număr de înregistrare, elementele de identificare şi date de contact), actul de înfiinţare sau de constituire a entității juridice (firmă, asociație etc), actele care dovedesc proprietatea sau dreptul de folosinţă asupra spaţiului în care funcţionează spitalul privat, certificatul de urbanism, hotărârea organelor de conducere a entității juridice prin care solicită înfiinţarea spitalului, notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică a conformităţii şi referatul de evaluare aferent (documente emise de DSP-uri) și studiul de impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi/sau asupra mediului (dacă a fost solicitat de către DSP).

După depunerea dosarului, structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii urmează să verifice documentele primite.

Dacă documentaţia este completă, “în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea acesteia la nivelul structurii de specialitate cu atribuţii în domeniu din cadrul Ministerului Sănătăţii, se emite avizul pentru înfiinţarea spitalului privat, pentru structura organizatorică a spitalului, pentru modificarea acesteia, după caz, în vederea comunicării”, prevede actul normativ.

În situația în care documentaţia este incompletă sau are  neclarităţi, angajații Ministerului Sănătății trebuie să solicite completări sau clarificări în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării.

“În cazul netransmiterii unui răspuns în termen de 30 de zile lucrătoare, documentaţia depusă se consideră neconformă şi propunerea pentru avizarea înfiinţării spitalului privat, avizarea structurii organizatorice, precum şi avizarea modificării acesteia, după caz, se respinge şi se comunică solicitantului un înscris în acest sens, cu precizarea neconformităţilor constatate”, arată ordinul.

Dacă angajații Ministerului Sănătății ajung la concluzia că dosarul depus nu respectă prevederile legale, solicitarea se respinge şi se comunică solicitantului în scris în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.

După ce se obține avizul de înființare, reprezentanții spitalului privat trebuie să solicite Ministerului Sănătății și avizarea structurii organizatorice a unității medicale.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu