CNAS a semnat un contract pentru reluarea tipăririi și distribuției de carduri europene de sănătate; cererea de eliberare ar putea fi transmisă online

CNAS a semnat un contract pentru reluarea tipăririi și distribuției de carduri europene de sănătate; cererea de eliberare ar putea fi transmisă online
noiembrie 14 16:04 2019
Articol scris de:
Timp citire articol: 2 minut(e)

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a semnat un acord-cadru pentru o perioadă de trei ani în baza căruia va fi reluată tipărirea și distribuția de carduri europene de sănătate, începând din 15 noiembrie 2019, și analizează posibilitatea implementării unui sistem care să permită transmiterea online a cererilor de eliberare a cardurilor, fără a mai fi obligatorie deplasarea solicitantului la casa de asigurări.

“În urma licitației desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare, a fost atribuit acordul-cadru, la un preț unitar pentru un card european de 7 lei + TVA. Aceste costuri de producție și distribuție sunt suportate din FNUASS (Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate), beneficiarul primind cardul gratuit”, a precizat joi instituția, într-un comunicat.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre ale UE, ale Spaţiului Economic European  și în Elveția.

Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE sau SEE sau în Elveția cu scopul obţinerii unui tratament medical planificat.

CEASS acoperă doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă. Pentru anumite servicii, este posibil să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care sunt acordate aceste servicii.

Potrivit CNAS, cardul se eliberează la solicitarea asiguratului, care va depune în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află, o cerere – tip. În termen de 7 zile de la depunerea solicitării, cardul va fi primit de asigurat la adresa de domiciliu, prin servicii poștale.

“Analizăm posibilitatea dezvoltării aplicației cardului european de sănătate în așa fel încât să nu mai fie obligatorie deplasarea solicitantului la casa de asigurări de sănătate, iar cererea de eliberare a cardului să poată fi transmisă și online”, a declarat președintele CNAS, Vasile Ciurchea.

De asemenea, mentionăm că Certificatul de Înlocuire Provizorie a Cardului European de Sănătate, în perioada de valabilitate înscrisă pe document, oferă aceleași drepturi ca și Cardul European de Asigurări de Sănătate.

Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de doi ani de la data emiterii.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu