CNAS: Consultațiile la distanță pot fi acordate în continuare

CNAS: Consultațiile la distanță pot fi acordate în continuare
iulie 06 10:21 2023
Articol scris de:
Timp citire articol: 2 minut(e)

De la 1 iulie a intrat în vigoare noul contract-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Actul normativ oferă posibilitatea acordării de consultații la distanță pacienților asigurați în sistemul public de sănătate din România.

Joi, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a precizat că atât medicii de familie, cât și medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultații la distanță, prin orice mijloace de comunicare, pentru bolile cu potenţial endemo-epidemic ce necesită izolare precum și pentru afecţiunile cronice, cu respectarea aceloraşi condiţii de acordare ca şi în cazul consultaţiilor în cabinet pentru afecţiunile respective.

“Întrucât dorim să utilizăm în continuare, în beneficiul persoanelor asigurate, experiența acumulată în timpul pandemiei de Covid-19, nu numai că am menținut consultațiile la distanță, ci am și lărgit sfera de aplicabilitate a acestora”, a declarat președintele CNAS, Adela Cojan.

Potrivit reglementărilor, medicul va consemna consultaţia medicală la distanţă în registrul de consultaţii şi în fişa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care aceasta a fost efectuată.

Ulterior, medicul va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv rețeta electronică online sau offline pentru medicamentele compensate. Aceste documente trebuie transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

În cazul consultațiilor la distanță acordate de medicii de specialitate din ambulatoriu, pacienții sunt exceptați de la obligaţia prezentării biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate.

Și terapiile psihiatrice pot fi acordate la distanță, precum și sfatul genetic, iar în acest caz se vor aplica reglementările legale în vigoare pentru serviciile diagnostice şi terapeutice efectuate în cabinet.

De asemenea, se pot acorda la distanță, prin orice mijloace de comunicare, serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, precum și în specialitatea psihopedagogie specială – logoped.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu