CNAS propune prelungirea până la 31 martie 2020 a valabilității pachetelor de servicii și a contractului-cadru pentru asistența medicală din acest an

CNAS propune prelungirea până la 31 martie 2020 a valabilității pachetelor de servicii și a contractului-cadru pentru asistența medicală din acest an
decembrie 03 11:00 2019 Timp citire articol: 3 minut(e)

Termenul de aplicare a pachetelor de servicii medicale și a contractului-cadru pentru asistența medicală valabile în 2018-2019 urmează să fie prelungit până la 31 martie 2020, arată un proiect de hotărâre de guvern elaborată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Astfel, proiectul prevede că “termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, (…) se prelungeşte până la data de 31 martie 2020”.

Decizia este motivată de faptul că hotărârea de guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru își încetează valabilitatea la data de 31 decembrie 2019.

În plus, “contractul-cadru aplicabil din anul 2020 și normele metodologice de aplicare a acestuia trebuie să intre în vigoare la aceeași dată”, iar “normele metodologice de aplicare a hotărârii de Guvern nu pot fi definitivate și avizate / aprobate decât după aprobarea legii bugetului de stat pentru anul 2020 (pentru a putea fi stabilite valori de punct, tarife)”, motivează nota de fundamentare a proiectului.

Astfel, CNAS a pregătit acest proiect “pentru a fi asigurat un acces neîntrerupt al asiguraților la medicamente și investigații medicale paraclinice necesare pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor, inclusiv a celor cu impact major asupra stării de sănătate a populației”.

Inițiatorii proiectului de act normativ mai argumentează că bugetul pentru anul 2020 nu a fost aprobat, astfel că nu se cunoaște dimensiunea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) și nici valoarea fondurilor alocate diferitelor segmente de asistenţă medicală.

După aprobarea bugetului pe 2020 vor putea fi stabilite tarifele aferente unor servicii medicale, valoarea punctului „per capita” şi a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală primară, valoarea punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, suma orientativă medie lunară pe medic specialist la nivel naţional pentru medicii de medicină dentară, precum și tarifele aferente serviciilor medicale spitaliceşti.

În prezent, pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic, consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei, consultaţiile de planificare familială, servicii de prevenţie și activităţi de suport.

De asemenea, pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală primară cuprinde servicii medicale curative, servicii medicale de prevenţie şi profilaxie, servicii medicale la domiciliu, servicii medicale adiţionale, activităţi de suport.

În octombrie, CNAS a anunțat că a pregătit pachetele de servicii și contractul-cadru pentru asistența medicală în perioada 2020-2023, în condițiile în care până acum aceste reglementări erau valabile doi ani, motivând decizia prin necesitatea de a asigura continuitatea furnizării serviciilor medicale “în cadrul unui sistem de asigurări sociale de sănătate stabil şi unitar”.

Săptămâna trecută, Ministerul Sănătății a propus prelungirea termenului de aplicare a programelor naționale de sănătate aprobate pentru acest an până la 31 martie 2020, tot ca urmare a întârzierii bugetului pe anul viitor.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu