Inspecții încrucișate la spitale: Angajații Inspecţiei Sanitare dintr-un județ pot de acum să facă controale și la unități medicale din alte județe

Inspecții încrucișate la spitale: Angajații Inspecţiei Sanitare dintr-un județ pot de acum să facă controale și la unități medicale din alte județe
ianuarie 23 12:30 2020 Timp citire articol: 2 minut(e)

Inspecțiile din unitățile medicale sau de alt tip dintr-un județ pot de acum să fie făcute și de angajați ai Inspecţiei Sanitare de Stat din alte județe desemnați de către ministrul Sănătății, prevede un ordin intrat în vigoare începând de joi, care creează cadrul legal și pentru controalele încrucișate în scopul asigurării independenței organismelor de control în raport cu entitățile verificate.

Ordinul elaborat de Ministerul Sănătății, al cărui proiect a fost prezentat în luna decembrie de 360medical.ro, completează anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat.

Ordinul a fost publicat joi în Monitorul Oficial, intrând în vigoare. Astfel, noul act normativ prevede că, în anexa ordinului nr. 824/2006, la articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

“Prin excepție de la prevederile alin. (5), inspectorii sanitari şi asistenţii inspectori din cadrul inspecţiilor sanitare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, desemnați prin ordin de ministru, au competenţe privind desfăşurarea acţiunilor de inspecţie sanitară de stat a obiectivelor, activităţilor, produselor şi persoanelor din unităţi aflate în afara ariei administrativ-teritorială de autoritate, cu excepţia celor arondate ministerelor cu reţea sanitară proprie”.

Alineatul 5 la care se face referire prevede că “inspecția sanitară de stat județeană și a municipiului București are competențe privind desfășurarea acțiunilor de inspecție a obiectivelor, activităților, produselor și persoanelor din unitățile aflate în aria administrativ-teritorială de autoritate, cu excepția celor arondate ministerelor cu rețea sanitară proprie”.

Inițiatorii noului ordin au argumentat necesitatea noilor prevederi prin faptul că standardele europene impun ca organismele care efectuează inspecţii trebuie să fie independente în raport cu părţile controlate.

“Conform standardului European SR EN ISO 17020:2012 ‘Cerinţe pentru funcţionarea organismelor care efectuează inspecţii, pentru realizarea imparţialităţii şi consecvenţei activităţilor de inspecţie’, organismele care efectuează inspecţii trebuie să fie independente în raport cu părţile controlate”, se menționa în referatul de aprobare al ordinului.

Legislația aflată în vigoare până acum nu reglementa situațiile în care în unități sanitare, publice și private se efectuează controale încrucișate sau cele în care alte autorităţi centrale – sau petenți nemultumiți de soluționarea de către inspectorii sanitari a sesizărilor formulate – solicită ca efectuarea controlului să fie realizată de către inspectori sanitari de stat din alte județe.

Inspecția Sanitară de Stat, autoritate aflată în subordinea Ministerului Sănătății, are competențe extinse de inspecție a sănătății publice, de inspecție farmaceutică și a pieței dispozitivelor medicale și de control al calității serviciilor de asistență medicală.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu