Guvern: Investigațiile pentru pacienții cu Covid-19, cancer, diabet, boli rare, cardiovasculare și neurologice, realizate în cel mult 5 zile chiar dacă depășesc plafonul aprobat

Guvern: Investigațiile pentru pacienții cu Covid-19, cancer, diabet, boli rare, cardiovasculare și neurologice, realizate în cel mult 5 zile chiar dacă depășesc plafonul aprobat
aprilie 14 14:58 2022
Articol scris de:
Timp citire articol: 4 minut(e)

Guvernul a aprobat joi mai multe măsuri care vizează evitarea întreruperilor în decontarea serviciilor medicale și revenirea la asigurarea unor servicii către pacienți similare celor de dinaintea pandemiei de Covid-19, prevâzând o perioadă de tranziție până în septembrie 2022. 

Măsurile sunt cuprinse într-o ordonanță de urgență aprobată de guvern, la propunerea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Actul normativ stabilește o serie de măsuri pentru asigurarea neîntreruptă a decontării serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv pentru unele servicii medicale cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate curative în actualul context epidemiologic, după ridicarea stării de alertă de pe teritoriul României.

Astfel, medicii de familie și medicii din ambulatoriul clinic de specialitate pot acorda în continuare consultații medicale la distanță pentru pacienții cu afecțiuni cronice și boli cu potențial endemo-epidemic.

De asemenea, terapiile psihiatrice și serviciile conexe actului medical furnizate de psihologi și logopezi se pot acorda în continuare la distanță.

Consultațiile la distanță se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia, potrivit Ministerului Sănătății.

Actul normativ prevede că investigațiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu Covid-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice vor fi efectuate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.

Prevederea se aplică chiar dacă furnizorul aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate a epuizat fondurile lunare contractate la momentul solicitării. Pentru decontarea contravalorii acestora, sumele contractate inițial se suplimentează prin acte adiționale.

“Pentru asigurarea accesului neîntrerupt la tratament al pacienților cu afecțiuni oncologice, serviciile medicale spitalicești de chimioterapie cu monitorizare, acordate în regim de spitalizare de zi, precum și serviciile de radioterapie cuprinse în programele naționale de sănătate finanțate de CNAS, se acordă gratuit tuturor pacienților care au nevoie de aceste tratamente”, a precizat Ministerul Sănătății.

Decontarea contravalorii acestor servicii se face de casele de asigurări de sănătate la nivelul realizat, suplimentând sumele contractate inițial cu furnizorii de servicii medicale prin acte adiționale, după încheierea lunii în care acestea au fost acordate, dacă a fost depășit nivelul contractat.

În mod similar, în cadrul programului național de supleere a funcției renale (dializă), pentru pacienți se asigură tratamentul continuu și gratuit prin decontarea de către casele de asigurări de sănătate a ședințelor de dializă la nivelul realizat, suplimentând sumele contractate inițial cu furnizorii de servicii medicale prin acte adiționale, după încheierea lunii în care acestea au fost acordate, dacă a fost depășit nivelul contractat.

PERIOADĂ DE TRANZIȚIE

Până la data de 30 septembrie 2022, casele de asigurări de sănătate contractează cu unitățile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă o sumă echivalentă cu media lunară a sumelor contractate la nivelul casei de asigurări de sănătate respective pentru activitatea anului 2021.

“Perioada aprilie-septembrie 2022 reprezintă o etapă de tranziție în care spitalele au obligația de a lua toate măsurile necesare astfel încât activitatea medicală să revină la un nivel cât mai apropiat de anii anteriori pandemiei, inclusiv prin creșterea ponderii cazurilor tratate în regim de spitalizare de zi și în ambulatoriul de specialitate”, menționează ministerul.

SERVICII PENTRU COVID-19

Serviciile medicale și medicamentele pentru tratarea cazurilor de Covid-19 și a complicațiilor acestora se vor acorda în continuare tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României.

Astfel, evaluarea și tratarea pacienților confirmați cu Covid-19 continuă în cadrul centrelor organizate în spitalele, unde pacienții vor beneficia de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, suportate din fondurile aferente asistenței medicale spitalicești și decontate prin tarif pe serviciu medical-caz.

Activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor care au avut un rezultat pozitiv la testul efectuat pentru detecția virusului SARS-CoV-2 se realizează de către medicii de familie aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

De la 31 martie 2022 o serie de documente, a căror valabilitate a fost prelungită în repetate rânduri pe perioada stării de alertă, și-au pierdut valabilitatea, fiind necesară o nouă evaluare a medicului specialist pentru emiterea unor noi documente.

Nu sunt afectate de această reglementare documentele care se află în perioada de valabilitate.

Actul normativ a actualizat și cadrul legal aplicabil donatorilor de sânge. Donatorii de sânge au dreptul să primească, la fiecare donare, o alocaţie de hrană sub forma tichetelor de masă.

  Citește mai multe despre:
  Categorii:
scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu