Ministerul Sănătății a modificat proiectul de OUG privind coplata în sistemul medical privat după ce a primit observații de la Ministerul Justiției

Ministerul Sănătății a modificat proiectul de OUG privind coplata în sistemul medical privat după ce a primit observații de la Ministerul Justiției
aprilie 05 10:21 2019
Articol scris de:
Timp citire articol: 2 minut(e)

Ministerul Sănătății a modificat proiectul de ordonanță de urgență a guvernului (OUG) prin care introduce cadrul legal pentru coplata în sistemul medical privat după ce a primit observații de la Ministerul Justiției. În prima formă, prezentată la începutul săptămânii, proiectul normativ nu făcea distincție între coplata în sistemul medical privat și cel de stat.

Proiectul de OUG propune modificarea unei prevederi de la articolul 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Astfel, în noua formă, proiectul de OUG prevede că “furnizorii privați de servicii medicale care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii aferente spitalizării continue, ambulatoriului clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic, potrivit legii, pot încasa direct de la asigurat o contribuție personală pentru serviciile contractate, cu acordul informat prealabil în scris, al asiguratului în acest sens”.

Forma inițială a proiectului de OUG, prezentată marți de 360medical.ro, prevedea că asiguraţii au dreptul “să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru, cu excepția contribuției personale pe care aceștia o plătesc direct furnizorului de servicii medicale”.

Proiectul inițial nu conținea nicio prevedere care să precizeze că acest sistem se aplică doar în cazul sistemului medical privat.

În forma aflată acum în vigoare,  asigurații au dreptul “să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru”.

Inițiatorii proiectului motivează propunerea prin faptul că, “ prin modificările propuse prin acest proiect se crează cadrul legal de reglementare a contribuției personale suportată direct de către asigurați, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vederea acoperirii contravalorii serviciilor medicale, pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate și ambulatoriul paraclinic”.

“ Persoanele asigurate vor avea posibilitatea să acceseze servicii medicale aferente spitalizării  continue, ambulatoriului clinic de specialitate și ambulatoriului paraclinic, la furnizorii privați de astfel de servicii, pentru care, cu acordul informat și prealabil, vor plăti numai diferența dintre tariful practicat de furnizorul privat și tariful decontat din FNUASS”, se arată în fundamentarea proiectului de act normativ.

Noul proiect prezentat de Ministerul Sănătății a fost elaborat “conform observațiilor Ministerului Justiției”, potrivit instituției.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu