Ministerul Sănătății a scos la concurs posturile de conducere în ANMDMR, la care se pot înscrie doar absolvenți de medicină, economie sau drept; dosarele candidaților trebuie depuse săptămâna aceasta

Ministerul Sănătății a scos la concurs posturile de conducere în ANMDMR, la care se pot înscrie doar absolvenți de medicină, economie sau drept; dosarele candidaților trebuie depuse săptămâna aceasta
octombrie 21 13:15 2019 Timp citire articol: 5 minut(e)

Absolvenții de farmacie nu au voie să participe la concursul care reglementează propria lor piață

Ministerul Sănătății a scos luni la concurs posturile de președinte și de vicepreședinte al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), la care se pot înscrie DOAR absolvenți de medicină, economie sau drept, fără a se ține seama de atribuțiile acestei instituții în domeniul protejării sănătății publice.

“Astfel, deși reglementează domeniul medico-farmaceutic, tocmai acei specialiști nu pot participa la examenul de ocupare, respectiv farmaciști, biologi, chimiști sau chiar ingineri, dacă ne referim la domeniul dispozitivelor medicale pe care, de asemenea, îl controlează”, a afirmat fostul președinte ale ANMDM, Nicolae Fotin, pentru 360medical.ro.

Deși guvernul actual este demis, Ministerul Sănătății a impus un calendar rapid al concursului: candidații trebuie să depună dosarele săptămâna aceasta, iar rezultatele urmează să fie anunțate în 14 noiembrie.

Astfel, Ministerul a scos luni la concurs  postul de președinte și cele două posturi de vicepreședinte – unul pentru activităţile specifice științifice din domeniul medicamentelor de uz uman şi dispozitivelor medicale și unul pentru activitățile tehnico-administrative care susţin activităţile specifice științifice.

Candidații la funcția de președinte trebuie să îndeplinească patru condiții specifice:

 1. să fie absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
  lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, economicofinanciar sau juridic.
 2. să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master sau doctorat în domeniul managementul sanitar, economic, resurselor umane, administrativ, psihologie sau juridic sau al unor cursuri de perfectionare în management.
 3. să aibă o vechime în muncă de minimum 10 ani.
 4. să aibă o vechime în funcții de conducere de minimum 5 ani.

Candidații la cele două poziții de vicepreședinte trebuie să îndeplinească primele două condiții, în timp ce condițiile de vechime sunt mai puțin restrictive: vechime în muncă de minimum 5 ani și vechime în funcții de conducere de minimum 1 an.

Ministerul Sănătății a pregătit un concurs rapid pentru ocuparea celor trei funcții de conducere în cadrul ANMDMR.

Astfel, dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 21-25 octombrie 2019, la sediul Ministerului Sănătății, în 28 și 29 octombrie are loc verificarea îndeplinirii condiţiilor de către candidaţi, în 6 noiembrie are loc proba scrisă, iar în 12 noimbrie este programat interviul de selecție.

Rezultatele concursului vor fi afișate în 14 noiembrie.

Anunțul vine la mai puțin de trei săptămâni după ce metodologia de concurs a intrat în vigoare, fiind publicată în Monitorul Oficial în 4 octombrie, și în condițiile în care guvernul actual a fost demis prin moțiune de cenzură.

“Angajarea președintelui și a vicepreședinților Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, denumită în continuare ANMDMR, se face prin concurs, organizat de Ministerul Sănătății”, prevede noua metodologie.

Candidații la cele două posturi de conducere trebuie să îndeplinească șase condiții generale: are cetăţenia română sau cetăţenie altui stat membru al UE sau Spaţiului Economic European (include statele UE plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia), dar domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are capacitate deplină de muncă în conformitate cu Codul Muncii; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea cu intenție a unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice sunt stabilite în fişa postului aprobată de către ministrul sănătății, se arată în document.

Condițiile impuse de minister sunt criticate de specialiști.

“Tocmai aceste condiții specifice pe care Ministerul Sănătății le-a publicat astăzi sunt cele care limitează accesul specialiștilor farmaciști, de exemplu, care ar putea duce la îndeplinire atribuțiile instituției, așa cum sunt ele precizate în noua lege de reorganizare a agenției”, a menționat Nicolae Fotin.

“Surprinzătoare este și bibliografia stabilită, având în vedere caracterul minimal al acesteia, în raport cu nivelul de cunoștințe pe care persoanele care ocupa aceste funcții trebuie să îl dețină. La o simpla privire, bibliografia de director ar conține 30 acte normative pe care candidatii ar trebui să le cunoască, față de 13 necesare funcțiilor de președinte și vicepreședinti, aspecte importante nefiind incluse, ca de exemplu: studiile clinice, fabricația și distribuția medicamentelor, publicitatea medicamentelor, obligația de serviciu public, regulamentul privind autorizarea centralizată a medicamentelor și altele”, a completat fostul președinte al ANMDM.

Potrivit noii metodologii, concursul urmează să se desfășoară în trei etape: etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor din anunțul de concurs, etapa eliminatorie; proba scrisă și interviul de selecție. Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă, arată metodologia.

“Ministerul Sănătății are obligaţia să publice, cu cel puţin 12 zile lucrătoare  înainte de data stabilită pentru proba scrisă, anunţul privind concursul la sediul acestuia și pe pagina de internet a Ministerului Sănătății, la secţiunea special creată în acest scop, la sediul AMNDMR și pe pagina de internet a acestuia, la secţiunea special creată în acest scop precum și într-un cotidian de largă circulaţie”, prevede documentul.

Înainte de organizarea concursului, ministrul Sănătății urmează să constituie, printr-un al ordin, comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor.

  Citește mai multe despre:
  Categorii:
scrie un comentariu

1 Comentariu

 1. Buburuza
  octombrie 21, 21:03 #1 Buburuza

  Baie de joc! Vă bateți joc de farmaciști! Informați-vă de legislația farmaceutică și cine ar fi cel mai îndreptățit să conducă

  Răspunde acestui comentariu

Adaugă un comentariu