Ministerul Sănătății amână până la 1 aprilie 2020 corecția prețurilor din Canamed

Ministerul Sănătății amână până la 1 aprilie 2020 corecția prețurilor din Canamed
noiembrie 25 12:36 2019 Timp citire articol: 3 minut(e)

Ministerul Sănătății intenționează să amâne până la 1 aprilie 2020 corecția prețurilor din Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed) și din Catalogul public, motivând decizia prin întârzierea procedurilor legale. 

“La intrarea în vigoare a prezentului ordin, prețurile maximale ale medicamentelor autorizate de punere pe piață aprobate în Canamed și Catalogul public și prețurile de referință generice/biosimilare/inovative rămân valabile cel mult până la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prețurilor calculate în urma corecției anuale, dar nu mai mult de 1 aprilie 2020”, prevede un proiect de ordin elaborat de minister.

“Prin excepție (…), valabilitatea prețurilor medicamentelor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost-volum rezultat, a celor ce au fost aprobate în baza unei autorizații pentru nevoi speciale, a celor pentru care a fost emisă o decizie de respingere precum și prețurile medicamentelor pentru care a fost emisă decizie de încetare a
autorizației de punere pe piață, expiră la datele menționate în Canamed și Catalog public”, se mai arată în proiect.

Reglementările actuale (ordinul ministrului Sănătății nr. 368/2017) prevăd că prețurile maximale ale medicamentelor autorizate de punere pe piață și prețurile de referință generice/biosimilare aprobate în Canamed rămân valabile până la publicarea ordinului de aprobare a prețurilor calculate în urma corecției anuale, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2020.

În acest an, depunerea documentației în vederea corecției a început în data de 7 august și s-a încheiat pe 6 septembrie, iînsă deținătorii autorizațiilor de punere pe piață (DAPP) au obligația să depună cu 180 zile înainte de expirarea termenului documentația de preț în vederea corecției.

“Pentru aceste considerente procedura legală de corecție prevăzută prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017 cu modificările și completările ulterioare a fost întârziată. De asemenea au fost întâmpinate o serie de probleme tehnice ale aplicației de calcul a prețurilor, acest aspect determinând amânarea începerii calculului prețurilor de producător pentru medicamentele existente în Canamed și Catalogul public”, motivează referatul de aprobare al proiectului de act normativ.

“Având în vedere aceste aspecte, se impune prelungirea valabilității prețurilor medicamentelor existente în Canamed și Catalog Public până la 01.04.2020”, mai arată documentul.

Prețurile maxime stabilite de minister în Canamed sunt obligatorii pentru deținătorii de autorizație de punere pe piață (DAPP) a medicamentelor, pentru distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente din România care au relații contractuale cu Ministerul Sănătății, cu casele de asigurări de sănătate sau cu direcțiile de sănătate publică județene.

Pentru farmaciile sau alte entități care nu se află în relații contractuale cu casele de  asigurări de sănătate, cu direcțiile de sănătate publică județene sau cu Ministerul Sănătății, prețurile sunt cuprinse în Catalogul public.

Preţurile medicamentelor cuprinse în Canamed sunt valabile până la 1 ianuarie 2020, cu unele excepții, pentru care au fost stabilite alte termene.

Ordinul Ministrului Sănătății prin care s-a realizat prima corecție a prețurilor din Canamed după 2015, care se aplică de la 1 ianuarie 2019, a fost publicat în Monitorul Oficial în 22 noiembrie 2018.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu