Ministerul Sănătății angajează experți într-un proiect privind reorganizarea serviciilor de sănătate finanțat din fonduri UE

Ministerul Sănătății angajează experți într-un proiect privind reorganizarea serviciilor de sănătate finanțat din fonduri UE
ianuarie 06 17:06 2021 Timp citire articol: 2 minut(e)

Ministerul Sănătății angajează experți într-un proiect privind planificarea și reorganizarea serviciilor de sănătate la nivel național și regional finanțat din fonduri europene. 

În cadrul proiectului vor fi angajați 17 experți – 2 experți specialiști în asistența medicală în ambulatoriu, îngrijiri la domiciliu, paliative, recuperare; 2 experți specialiști în asistența medicală spitalicească, îngrijiri de lungă durată; 2 experți specialiști în finanțarea sănătății; 2 experți specialiști în managementul resurselor umane în sănătate; 1 expert specialist în intervenții de sănătate publică; 1 expert specialist în medicamente și evaluarea tehnologiilor medicale; 2 experți colectare date; 2 experți analiză date; 2 experți sisteme IT&C în sănătate; 1 coordonator activități și 1 expert raportare.

Proiectul este denumit ”Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel național și regional a serviciilor de sănătate” , fiind finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

“Obiectivul general al proiectului este de a întări capacitatea sectorului de sănătate, de a formula si implementa politici de sănătate pentru asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, reducerea inegalităților importante existente în sănătate, optimizarea utilizării resurselor în serviciile de sănătate în condiții de cost-eficacitate crescută, folosind medicina bazata pe dovezi, cât mai apropiate de nevoile individului si ale comunității, prin elaborarea de documente strategice si operaționale și prin implementarea măsurilor cuprinse în acestea”, se arată în anunțul ministerului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt elaborarea Strategiei Naționala de Sănătate 2021 – 2027, dezvoltarea unei metodologii de elaborare a masterplanurilor regionale de servicii de sănătate, elaborarea celor cinci masterplanuri regionale de servicii de sănătate pentru regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia, Vest, Bucuresti-Ilfov, crearea unui sistem de indicatori facil de colectat si cuantificat pentru monitorizarea si evaluarea implementarii MRSS, actualizarea Planurilor Regionale de Servicii Regionale de sănătate și instruirea reprezentanților Ministerul Sănătății, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ai INSP, SNSPMS, si ai autorităților/instituțiilor publice locale, membre ale comitetelor de directoare regionale si județene, implicați în activitatea de elaborare, avizare, aprobare a MRSS, precum și în activitățile de monitorizare și evaluare a acestora.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu