Ministerul Sănătății înființează un comitet național pentru prevenirea infecțiilor din spitale

Ministerul Sănătății înființează un comitet național pentru prevenirea infecțiilor din spitale
august 31 11:04 2021 Timp citire articol: 3 minut(e)

Ministerul Sănătății intenționează să înființeze un comitet național pentru prevenirea infecțiilor intraspitalicești, care va avea ca principale atribuții monitorizarea și evaluarea măsurilor necesare pentru prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) în toate spitalele și centrele rezidenţiale de stat şi private.

Măsura este cuprinsă într-un proiect de hotărâre de guvern elaborat de Ministerul Sănătății.

“Se aprobă înfiinţarea Comitetul Național pentru Prevenirea și Limitarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, denumit în continuare CNPLIAAM, structură fără personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Sănătății”, se arată în proiectul de act normativ.

Componeța noului comitet va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătății și este formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, autorităților administrației publice locale, Institutului Național de Sănătate Publică și ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale și din grupuri de experți formate din 10 membri, propuși de comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătății.

Președintele și vicepreședintele comitetului sunt desemnați prin vot de către membrii CNPLIAAM, cu majoritate absolută.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, Ministerul Sănătăţii coordonează activitatea CNPLIAAM şi, în colaborare cu ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu Ministerul Muncii (pentru centrele rezidenţiale), este responsabil de planificarea, iniţierea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea şi controlul IAAM în toate unităţile medicale sau centrele rezidenţiale de stat şi private.

“Scopul CNPLIAAM este planificarea, inițierea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, denumite în continuare IAAM, în toate unităţile medicale/centrele rezidenţiale de stat şi private”, se arată în document.

Noul comitet va elabora o strategie națională și planuri naționale pentru prevenirea și limitarea riscurilor legate de IAAM.

De asemenea, comitetul va elabora criterii pentru autorizarea și acreditarea unităților sanitare și centrelor rezidențiale din punctul de vedere al prevenirii IAAM.

Alte atribuții ale noii structuri sunt definirea standardelor minime acceptabile pentru capacitatea laboratorului de microbiologie de a efectua diagnostic etiologic al IAAM și identificarea colonizărilor cu microorganisme cu risc epidemiologic major, stabilirea indicatorilor de performanță ai activității managerilor unităților sanitare și șefilor de secție privind prevenirea și controlul IAAM și coordonarea elaborării, actualizării și diseminării ghidurilor naționale de diagnostic, prevenire și tratament al principalelor IAAM către fiecare unitate sanitară.

Un alt obiectiv al noului comitet este instituirea unor noi sisteme naționale de supraveghere clinică sau de laborator pentru infecții sau colonizări cu microorganisme de importanță epidemiologică.

CNPLIAAM va elabora anual un plan naţional de informare publică cu privire la ceea ce reprezintă IAAM, modalităţile de apariţie a IAAM şi măsurile de prevenire a IAAM, inclusiv responsabilităţile pacienţilor şi aparţinătorilor acestora.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu