Ministerul Sănătății precizează că proiectul de OUG lansat săptămâna aceasta se referă la coplata în sistemul medical privat

Ministerul Sănătății precizează că proiectul de OUG lansat săptămâna aceasta se referă la coplata în sistemul medical privat
aprilie 04 14:54 2019 Timp citire articol: 2 minut(e)

Ministerul Sănătății a precizat joi că proiectul de ordonanță de urgență (OUG) lansat săptămâna aceasta în dezbatere publică se referă la coplata în sistemul medical privat.

Proiectul de act normativ a fost prezentat marți de 360medical.ro.

“Ministerul Sănătăţii nu intenționează să introducă co plata pentru serviciile medicale acordate în unităţile sanitare de stat”, menționează ministerul, într-un comunicat.

“Proiectul pus în dezbatere publică urmareşte o abordare legislativă unitară care este necesară pentru a da posibilitatea persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate să beneficieze de servicii medicale la furnizorii privați aflați în contract cu CNAS, cu plata de către asigurat numai a diferenței dintre tariful furnizorului privat şi cel suportat de CNAS, cu informarea și acordul în prealabil al acestuia”, mai arată instituția,

Proiectul de OUG propune modificarea unei prevederi de la articolul 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Astfel, în noua formă, asiguraţii au dreptul “să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu
medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru, cu excepția contribuției personale pe care aceștia o plătesc direct furnizorului de servicii medicale”.

Totuși, proiectul nu conține nicio prevedere care să precizeze că acest sistem se aplică doar în cazul sistemului medical privat. 1

În forma aflată acum în vigoare,  asigurații au dreptul “să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru”.

Inițiatorii proiectului motivează propunerea prin faptul că “se impune crearea cadrului legal astfel încât să fie identificate pârghiile necesare acoperirii costurilor reale ale servciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic”.

“Neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţei medicale de calitate pacienţilor”, se arată în fundamentarea proiectului de act normativ.

Noua măsură vizează în special serviciile de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate și ambulatoriu paraclinic.

“Prin modificările propuse prin acest proiect se creează cadrul legal astfel încât să se asigure contribuția personală a pacienților în vederea acoperirii costurilor reale ale serviciilor medicale, în special pentru segmentul spitalizării continue, a ambulatoriului clinic de specialitate și ambulatoriul paraclinic”, mai arată nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

 

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu