Ministerul Sănătății propune un plan național de prevenție a diabetului zaharat, care să integreze activitățile de prevenție și serviciile acordate pacienților

Ministerul Sănătății propune un plan național de prevenție a diabetului zaharat, care să integreze activitățile de prevenție și serviciile acordate pacienților
iulie 18 16:21 2023
Articol scris de:
Timp citire articol: 4 minut(e)

Programul național de diabet zaharat este cel mai mare program curativ din România derulat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu peste 800.000 de pacienți tratați în fiecare an. Pe lângă acesta există programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, finanțat din bugetul Ministerului Sănătății și care include activități de prevenire a diabetului zaharat. Pentru a integra toate activitățile de prevenție și serviciile medicale și conexe acordate pacienților cu diabet zaharat, Ministerul Sănătății propune crearea unui Plan național de prevenție a diabetului zaharat.

Măsura este inclusă într-un proiect de ordonanță a Guvernului elaborat de Ministerul Sănătății, care modifică şi completează Legea nr. 249/2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului.

Legea nr. 249/2020 prevede crearea unui Program național de prevenție a diabetului, însă autorii proiectului de act normativ consideră că actul normativ necesită îmbunătățiri.

“Pentru a nu perturba mecanismele organizatorice și financiare ale sistemului de sănătate, propunem înlocuirea sintagmei ‘Program național de prevenție a diabetului’ cu sintagma ‘Plan național de prevenție a diabetului zaharat’ “, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Crearea unui plan național ar ajuta la integrarea tuturor serviciilor medicale și conexe acordate pacienților în scopul prevenirii și depistării precoce a diabetului zaharat și la îmbunătăţirea și creșterea predictibilității procesului decizional, precum și creşterea eficacităţii, eficienţei şi transparenţei fondurilor publice alocate pentru prevenirea și depistarea preoce a diabetului zaharat, potrivit documentului.

De asemenea, un astfel de instrument ar consolida responsabilitățile instituţionale în derularea și finanțarea intervențiilor de sănătate destinate prevenirii și depistării precoce a diabetului zaharat și ar asigura o abordare unitară pentru monitorizarea rezultatelor obținute în domeniul prevenției, pe pe baza unor indicatori.

În prezent, activitățile și serviciile medicale acordate pacienților în scopul prevenirii și depistării diabetului zaharat sunt parte integrantă a unor programe naționale de sănătate (Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate finanțat din bugetul Ministerului Sănătății și Programul naţional de diabet zaharat finanțat din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate – FNUASS).

În plus, pachetul de servicii medicale de bază din asistența medicală primară și asistența medicală de specialitate clinică și paraclinică, finanțat din FNUASS, include alte servicii pentru pacienți, iar
asistenţa medicală comunitară și cea preventivă din colectivităţile de copii preşcolari, școlari și studenți sunt finanțate de bugetul de stat.

Proiectul de act normativ clarifică și măsurile de prevenire și depistare precoce a diabetului zaharat, care sunt definite drept ansamblul intervențiilor asupra factorilor cu efect nefavorabil sănătății efectuate în scopul reducerii riscurilor de apariție a afecțiunii, dizabilitate sau deces determinate de această boală.

Astfel, în funcție de momentul intervenției, măsurile pot fi încadrate în patru categorii:

  • prevenția primordială a diabetului zaharat este adaptarea strategiilor în faza de toleranță normală la glucoză pentru a opri apariția factorilor de risc;
  • prevenţia primară înseamnă totalitatea intervențiilor efectuate în scopul contracarării riscului de îmbolnăvire prin diabet zaharat;
  • prevenţia secundară include strategiile care sunt realizate după ce diabetul zaharat a fost detectat pentru a preveni sau întârzia dezvoltarea complicaţiilor cronice ale bolii;
  • prevenţia terţiară se realizează în stadiul în care s-au instalat deja complicaţii, cu scopul de a preveni progresia acestora.

Planul va include măsuri pentru a determina adoptarea şi menţinerea de către populaţie a unui stil de viaţă sănătos şi responsabil, pentru asigurarea accesului persoanelor la servicii medicale acordate în scopul depistării precoce a diabetului zaharat, precum și pentru asigurarea cadrului normativ şi instituţional astfel încât orice persoană diagnosticată cu o formă de diabet zaharat să beneficieze de servicii medicale, servicii conexe actului medical, educație terapeutică, tratament farmacologic, dispozitive medicale și altele asemenea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Depistat într-un stadiu incipient, diabetul zaharat poate fi ţinut sub control fără medicaţie, cu dietă adecvată şi activitate fizică zilnică.

Programul național de diabet zaharat din România a început în 1999 și este finanțat din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS).

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu