Ministerul Sănătății schimbă metodologia pentru cursurile de noţiuni fundamentale de igienă pentru angajații din învățământ și din anumite servicii

Ministerul Sănătății schimbă metodologia pentru cursurile de noţiuni fundamentale de igienă pentru angajații din învățământ și din anumite servicii
februarie 21 14:01 2022 Timp citire articol: 2 minut(e)

Ministerul Sănătății intenționează să modifice metodologia pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului din sistemul de învățământ și din unele unități care furnizează servicii populației privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, pentru a evita accidente precum cele generate de utilizarea unor doze excesive de produse biocide.

Măsura este cuprinsă într-un proiect de ordin elaborat de Ministerul Sănătății, care urmează să înlocuiască ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei nr. 1225/5031/2003 (privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind insuşirea noţiunilor fundamentale de igienă).

Autorii proiectului argumentează necesitatea schimbării metodologiei pentru a evita accidente colective de intoxicație, precum cel înregistrat recent la liceul german din Arad, cauzat de utilizarea unor doze excesive de produse biocide in tratamentul de deratizare, la Timişoara, provocate de utilizarea necorespunzătoare în spații locative a fosfurii de aluminiu, sau cazurile de intoxicație cu clor într-un ștrand din Bucureşti.

“Personalul angajat ce desfăşoară activități şi servicii care implică riscuri pentru viaţa, sănătatea sau securitatea populației ar trebui să aibă şi să-şi actualizeze cunoștințele și abilitățile necesare pentru a le permite să furnizeze servicii de calitate menite sa protejeze sănătatea consumatorului. În acest mod, se va asigura respectarea cerinţelor privind sănătatea comunității iar personalul va putea îndeplini standarde profesionale înalte, conducând la servicii de o calitate corespunzătoare”, se arată în referatul de aprobare al proiectului.

Proiectul propune evaluări periodice ale eficienței programelor de instruire, precum și verificări pentru a asigura derularea eficientă a programelor şi instruirea corespunzătoare a personalului.

De altfel, proiectul prevede revizuirea și actualizarea programelor de instruire, în ritmul progresului legislativ și tehnic al cunoştintelor.

Cursurile vor fi oferite de medicii cu pregătire în specialităţile igienă, sănătate publică sau epidemiologie, în colaborare cu chimişti sau biologi sau toxicologi.

Legislația actuală prevede că direcțiile de sănătate publică județene (DSP) trebuie să participe “activ” la programele de instruire a personalului din serviciile de sănătate publică și a populației.

“Prezentul proiect de ordin stabileşte mecanismele şi cerinţele minime privind pregătirea, obţinerea, menţinerea şi demonstrarea competenţei necesare furnizarii acestor servicii”, mai arată documentul menționat.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu