Ministerul Sănătății și CNAS propun amânarea până la 1 iulie a termenului de la care asigurații pot cumpăra medicamente și de la farmacii care nu au contracte cu casa medicului prescriptor

Ministerul Sănătății și CNAS propun amânarea până la 1 iulie a termenului de la care asigurații pot cumpăra medicamente și de la farmacii care nu au contracte cu casa medicului prescriptor
martie 08 12:57 2019 3 minut(e)

Termenul de la care asigurații din România vor putea cumpăra medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală pentru tratament în ambulatoriu și de la farmacii care nu au contracte cu casa de asigurare a medicului prescriptor ar putea fi prelungit de la 31 martie până la 1 iulie 2019, din cauza unor dificultăți în implementarea în Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), arată un proiect de hotărâre de guvern propusă de Ministerul Sănătății și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Astfel, proiectul prevede că “până la data de 1 iulie 2019, contractele se încheie cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află sediul social al societăţii respective şi/sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti”.

Proiectul modifică o prevedere din Hotărârea Guvernului nr. 140/2018, inițiatorii motivând propunerea prin dificultăți în implementarea în PIAS.

“Reglementările H.G. nr. 140/2018 care aveau ca dată de aplicare 31 martie 2019 necesită prelungirea perioadei pentru implementare în Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), termenul fiind 1 iulie 2019Ț, arată nota de fundamentare a proiectului.

Astfel, până la data de 1 iulie 2019, asiguratul are posibilitatea de a se prezenta la furnizorii de medicamente și de investigații paraclinice care sunt în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care este și medicul prescriptor, potrivit proiectului.

“Începând cu data de 1 iulie 2019 asigurații se pot prezenta la orice furnizor de investigații paraclinice/farmacie aflat(ă) în relație contractuale cu o casă de asigurări de sănătate, indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală medicul care a emis biletul de trimitere/prescripția medicală; fac excepție medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat care se eliberează cu condiția ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află și medicul care a emis prescripţia medicală”, prevede nota de fundamentare.

“În acest sens, pentru a asigura un acces neîntrerupt al asiguraților la medicamente și investigații medicale paraclinice necesare pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor, inclusiv a celor cu impact major asupra stării de sănătate a populației, se impune prorogarea termenului de implementare și testare a aplicațiilor informatice necesare în acest sens, până la data de 1 iulie 2019”, mai arată documentul.

Hotărârea de guvern nr. 140/2018 prevede că un farmacist îşi poate desfăşura activitatea la cel mult două farmacii aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

De asemenea, un farmacist îşi poate desfăşura activitatea la cel mult 3 farmacii aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în situaţia în care, la una dintre farmacii, asigură numai programul de continuitate în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbători legale, precum şi pe timpul nopţii.

Decizia vine după ce un alt proiect de alt normativ, prezentat de 360medical.ro, prevede prelungirea termenului de aplicare a programelor naționale de sănătate aprobate pentru 2018 până la 30 iunie 2019, ca urmare a întârzierii bugetului pe acest an.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Niciun comentariu!

Poți adăuga unul pentru a porni o conversație.

Adaugă un comentariu

Datele tale sunt în siguranță! Adresa de e-mail nu va fi publicată. Datele introduse nu vor fi distribuite către terți.
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.