Ministerul Sănătății și CNAS propun încă o prelungire, până la 30 iunie, a valabilității pachetelor de servicii și a contractului-cadru pentru asistența medicală din 2018

Ministerul Sănătății și CNAS propun încă o prelungire, până la 30 iunie, a valabilității pachetelor de servicii și a contractului-cadru pentru asistența medicală din 2018
martie 15 12:02 2019 2 minut(e)

Termenul de aplicare a pachetelor de servicii medicale și a contractului-cadru pentru asistența medicală valabile în 2018 urmează să fie prelungit până la 30 iunie 2019, arată un proiect de ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Este a doua măsură de acest fel propusă de autoritățile din domeniul sănătății, după ce termenul a fost prelungit la finalul anului trecut până la 31 martie, din cauza întârzierii bugetului.

Astfel, proiectul de ordin prevede că “ termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 (…) se prelungeşte până la data de 30 iunie 2019”.

Ordinul 397/836/2018 prevede că pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale: servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic, consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei, consultaţiile de planificare familială, servicii de prevenţie și activităţi de suport.

De asemenea, pachetul de servicii medicale de bază în asis0tenţa medicală primară cuprinde servicii medicale curative, servicii medicale de prevenţie şi profilaxie, servicii medicale la domiciliu, servicii medicale adiţionale, activităţi de suport

Decizia este motivată de întârzierea bugetului pe 2019.

Astfel, Ministerul Sănătății și CNAS au pregătit acest proiect pentru a asigura “continuitatea accesului asiguraţilor la servicii medicale, dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu şi la medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu”.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Niciun comentariu!

Poți adăuga unul pentru a porni o conversație.

Adaugă un comentariu

Datele tale sunt în siguranță! Adresa de e-mail nu va fi publicată. Datele introduse nu vor fi distribuite către terți.
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.