Ministerul Sănătății stabilește niveluri de referință în diagnostic pentru radiologie, mamografie, tomografie computerizată şi medicină nucleară

Ministerul Sănătății stabilește niveluri de referință în diagnostic pentru radiologie, mamografie, tomografie computerizată şi medicină nucleară
ianuarie 13 10:13 2021 Timp citire articol: 2 minut(e)

Ministerul Sănătății va introduce niveluri de referință în diagnostic pentru procedurile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervențională, mamografie, tomografie computerizată şi medicină nucleară.

Măsura este cuprinsă într-un proiect de ordin elaborat de Ministerul Sănătății. Noul act normativ va înlocui normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante (aprobate prin ordinul comun MSF şi CNCAN nr. 285/79/2002).

“Având în vedere că toate statele europene au reglementat nivelurile de referinţă în diagnostic la nivel naţional, Comisia Europeană impunând prin Directiva 2013/59/EURATOM obligativitatea stabilirii, revizuirii şi utilizării acestora, este imperios necesară aprobarea nivelurilor de referinţă în diagnostic şi utilizarea acestora în practica medicală din România”, arată inițiatorii proiectului, în referatul de aprobare.

Noile niveluri de referință în diagnostic sunt stabilite pentru procedurile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervențională, mamografie, tomografie computerizată şi medicină nucleară de diagnostic efectuate la nivel național, pentru pacienții adulți.

Nivelurile de referinţă în diagnostic sunt stabilite la nivel naţional pe baza distribuţiei valorilor mărimilor de doză primite de pacienţi pe tipuri de examinări sau proceduri de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională şi a activităţilor administrate pacienţilor pe tipuri de proceduri de medicină nucleară de diagnostic, acestea fiind raportate şi la nivel internaţional.

Nivelurile de referință în diagnostic se bazează pe valorile mărimilor de doză raportate de către furnizorii de servicii de radiologie şi imagistică medicală şi medicină nucleară. Acestea sunt stabilite ca 75% din curbele de distribuție a valorilor mărimilor de doză în cazul radiologiei de diagnostic şi radiologiei intervenționale, respectiv în cazul medicinei nucleare ca activitatea radiofarmaceuticului administrat necesară pentru o bună imagine în timpul unei proceduri standard.

Aceste niveluri de referință în diagnostic urmează să fie revizuite periodic, la 3 ani, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

“Toate unitățile care furnizează servicii medicale de radiologie de diagnostic, radiologie intervenţională şi medicină nucleară de diagnostic, din sistemul public şi privat, indiferent de forma de organizare, răspund prin managerul unităţii de utilizarea în practica medicală a nivelurilor de referință în diagnostic şi de respectarea aplicării prezentului Ordin la nivelul unității, ca parte integrantă a sistemului de raportare a dozelor primite de pacienţi”, prevede proiectul de act normativ.

Laboratoarele de Igiena Radiațiilor din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică județene vor verifica respectarea prevederilor noului ordin şi trimit semestrial un raport către Serviciile de Control în Sănătate Publică ale Direcţiilor de Sănătate Publică din teritoriul arondat pe care le deservesc, cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin.