Ministerul Sănătății vrea să reorganizeze serviciile sanitare din România și să implementeze noi politici din fonduri europene

Ministerul Sănătății vrea să reorganizeze serviciile sanitare din România și să implementeze noi politici din fonduri europene
ianuarie 31 16:44 2020 Timp citire articol: 3 minut(e)

Ministerul Sănătății intenționează să reorganizeze serviciile de sănătate din România și să implementeze noi politici din fonduri europene, în cadrul unui proiect în valoare de 3,7 milioane euro.

Proiectul, numit “Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel național și regional a serviciilor de sănătate” și cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, are un buget total de 17,47 milioane lei (3,7 milioane euro), din care 14,67 milioane lei asistență financiară nerambursabilă, și o durată de implementare de 36 luni, până la 16 octombrie 2022.

Obiectivul general al proiectului este de a întări capacitatea sectorului de sănătate, de a formula și implementa politici de sănătate pentru asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, de a reduce inegalitățile importante existente în sănătate, și de a optimiza utilizarea resurselor în serviciile de sănătate în condiții de cost-eficacitate crescută folosind medicina bazată pe dovezi, cât mai apropiate de nevoile individului și comunității.

“Obiectivul nostru este acela de a întări capacitatea sistemului sanitar. E nevoie să răspundem nevoilor pacienților și comunității. Vom regândi politica din sistemul sanitar și vom emite mai multe documente strategice și operaționale pentru implementarea acestor deziderate”, a declarat ministrul Sănătății, Victor Costache, citat în comunicat.

În urma proiectului va fi evaluată implementarea Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020 și va fi elaborată o nouă strategie pentru perioada 2021-2027, care va cuprinde propunerile de politică publică în domeniul sănătății și va reprezenta fundamentul pentru prioritizarea și programarea utilizării fondurilor europene în următorul cadru bugetar.

Totodată, prin proiect vor fi actualizate Planurile Regionale de Servicii de Sănătate, documente strategice ce vor include obiective și măsuri pentru organizarea rețelelor regionale de servicii de sănătate, dintre care unele noi, iar altele preluate din variantele în vigoare.

Proiectul prevede, de asemenea, elaborarea a 5 masterplanuri regionale de servicii de sănătate (MRSS) potrivit unei metodologii comune, elaborată ca parte a activitaților sale.

Masterplanurile vor transpune la nivel operațional prevederile unor documente strategice, respectiv Strategia Națională de Sănătate, alături de documente cu caracter mixt strategic – operațional, respectiv cele opt Planuri Regionale de Servicii de Sănătate (PRSS).

Ele vor include informații detaliate și actuale asupra itinerariului operațional de implementare a activităților și țintelor strategice definite în strategie pentru fiecare nivel de asistență, dar și pentru consolidarea rețelei de furnizori de servicii de sănătate.

Proiectul vizează, de asemenea, dezvoltarea capacității și a abilităților necesare pentru personalul din autoritățile publice centrale și locale implicate în procesul decizional din Sănătate, în scopul de a crește receptivitatea față de nevoile reale ale pacienților și nivelul de profesionalizare necesar pentru a optimiza procesul de elaborare și implementare a politicilor de sănătate.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu