Normele contractului-cadru pentru 2021-2022, finalizate de CNAS

Normele contractului-cadru pentru 2021-2022, finalizate de CNAS
aprilie 16 17:30 2021 Timp citire articol: 4 minut(e)

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a finalizat vineri proiectul de ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru pentru anii 2021-2022.

La începutul lunii martie, proiectul  pachetelor de servicii și a contractului-cadru, care reglementează condițiile acordării asistenței medicale pentru perioada 2021-2022, a fost finalizat de către CNAS.

Noul contract-cadru, care va intra în vigoare de la 1 iulie, conține mai multe noutăți, între care introducerea posibilității ca pacienții să ridice medicamentele prescrise de la orice farmacie, indiferent dacă aceasta se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care este și medicul prescriptor, și  introducerea unor noi servicii acordate în asistența medicală primară și în ambulatoriul de specialitate, precum consultațiile acordate la distanță pentru pacienții cu afecțiuni cronice.

Propunerile proiectului de norme sunt în acord cu principiile enunțate la publicarea contractului-cadru, care au ca principal scop asigurarea unui acces mai bun la serviciile medicale de prevenție, precum și la serviciile medicale necesare pentru diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea afecțiunilor.

“Aprobarea și punerea în aplicare începând cu data de 1 iulie 2021 a noului contract-cadru și a Normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru reprezintă și primii pași în demararea procesului de inversare a piramidei serviciilor de asistență medicală, prin creșterea ponderii serviciilor acordate în medicina primară și în ambulatoriul de specialitate și reducerea internărilor nejustificate care ar putea fi tratate în condiții de siguranță și în ambulatoriu sau de către medicii de familie”, a declarat președintele CNAS, Adrian Gheorghe.

Proiectul vizează intervenții principale în următoarele direcții:

 • Întărirea activității de prevenție în asistența medicală primară, în special pentru adulții asimptomatici cu vârsta de peste 40 de ani, pentru care se acordă un pachet comprehensiv de prevenție, care cuprinde până la trei consultații pentru evaluarea riscului, intervenția asupra componentelor modificabile ale acestuia, respectiv monitorizarea pacienților.
 • Introducerea unor servicii adiționale noi care pot fi acordate de medicul de familie, conform curriculei de pregătire: spirometrie, măsurare ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore, măsurarea indicelui de presiune gleznă-braț.
 • Creșterea numărului de consultații la domiciliu acordate de către medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie, pentru boli cronice, de la 4 consultații pe an la o consultație pe lună.
 • Creșterea diagnosticării precoce a afecțiunilor gastroenterologice și conexe, prin creșterea cuantumului de decontare pentru endoscopiile digestive în ambulatoriul de specialitate de la 40 de puncte la 100 de puncte, având în vedere rata crescută a mortalității și morbidității prin cancerele colorectale și gastrice precum și a morbidității asociate afecțiunilor gastro-enterologice și conexe din România.
 • Având în vedere efectele pe termen lung constatate la pacienți după infecția cu virusul SARS-COV-2, în special la nivel pulmonar și cardiac, medicii de specialitate din specialitățile clinice cardiologie și pneumologie vor putea recomanda servicii conexe actului medical furnizate de kinetoterapeuți/profesori de cultură fizică medicală/ fiziokinetoterapeuţi, conform unui plan recomandat de medicul de medicină fizică și de reabilitare, prin scrisoare medicală.
 • Facilitarea accesului la servicii medicale, prin introducerea consultațiilor la distanță pentru afecțiuni cronice, care pot fi acordate fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau prezentarea biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate.
 • În cazul prescripțiilor medicale electronice emise online sau off-line ca urmare a unei consultații la distanță acordate de medicul de familie sau de medicul de specialitate din ambulatoriu, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului va putea printa documentul transmis sau îl va putea prezenta/transmite farmaciei, în vederea imprimării.
 • De asemenea, biletul de trimitere pentru specialități clinice/internare/investigații paraclinice transmis prin mijloace electronice la distanță de medicul de familie sau medicul de altă specialitate în cadrul unei consultații la distanță, va fi transmis/prezentat medicului de specialitate din ambulatoriu clinic/unității sanitare cu paturi/furnizorului de servicii medicale paraclinice, după caz, pentru acordarea serviciilor medicale pentru care a fost emis biletul de trimitere.

Calendarul consultărilor și negocierilor pe tema acestui proiect, care se vor desfășura online, va fi anunțat până la data de 20 aprilie 2021.

  Citește mai multe despre:
  Categorii:
scrie un comentariu

1 Comentariu

 1. Dr Dragan Mircea sp. psihiatru Ploiesti
  august 24, 08:20 #1 Dr Dragan Mircea sp. psihiatru Ploiesti

  In Contractul Cadru pe 2021 mai exista anexa 13 care prevea prezentarea directa la medicul psihiatru al psihozelor,ADHD, Dementelor, schizofrenie, telburarea bipolara…?

  Răspunde acestui comentariu

Adaugă un comentariu