Oficial: Autorizația de funcționare pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, emisă în baza unei declarații pe proprie răspundere

Oficial: Autorizația de funcționare pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, emisă în baza unei declarații pe proprie răspundere
august 31 13:01 2022 Timp citire articol: 3 minut(e)

Autorizația de funcționare pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu poate fi emisă în baza unei declarații pe proprie răspundere depusă de către reprezentanții furnizorilor. 

Măsura este prevăzută într-un ordin al ministrului Sănătății (nr. 2.520/2022), publicat miercuri în Monitorul Oficial.

Noul ordin introduce noi norme de funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu și înlocuiește ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 318/2003, care a fost abrogat. Proiectul a fost prezentat în luna iulie de 360medical.ro.

“Pentru o evidență clară și o gestiune riguroasă a acestor furnizori, în vederea creșterii accesibilității populației la servicii medicale de îngrijiri la domiciliu și pentru a veni în sprijinul acestor furnizori, propunem emiterea autorizațiilor de funcționare, în baza unei declarații pe proprie răspundere privind furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București”, afirmau autorii proiectului, în referatul de aprobare.

Pentru implementarea acestei măsuri, actul normativ include modelul de declarație pe proprie răspundere (mai jos) privind furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu și un nou model de autorizație sanitară de funcționare.

Model declarație pe propria răspundere.

De asemenea, ordinul introduce condiții minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească spațiul prin care se asigură dispeceratul de îngrijiri medicale la domiciliu, precum și prevederi privind controlul acestor furnizori de către personalul Ministerul Sănătății și al direcțiilor de sănătate publică (DSP) județene.

“Menționăm faptul că spațiul supus autorizării reprezintă în fapt un dispecerat pentru primirea solicitărilor, arhivare documente, stocare bază de date, depozitare materiale sanitare, etc., neavând funcționalitatea unui cabinet medical, astfel emiterea autorizației sanitare în baza referatului de evaluare, așa cum se practică la această dată de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, nu o considerăm necesară, motivat de faptul că dispeceratul pentru îngrijiri medicale la domiciliu nu se poate asimila cabinetului medical”, mai arătau autorii proiectului.

Referatul de aprobare menționa că, din experiența emiterii autorizațiilor pentru practica îngrijirilor medicale la domiciliu și a avizării acestora, eliminarea avizării anuale vine în sprijinul furnizorilor de astfel de servicii medicale.

În plus, la reînnoirea autorizației de funcționare la 3 ani, angajații din instituțiile de sănătate au constatat că furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu depun aceleași documente.

Astfel, actul normativ prevede emiterea autorizației de funcționare în baza declarației pe proprie răspundere, cu avizarea acesteia o dată la 3 ani în baza documentelor care au suferit modificări față de forma depusă pentru emiterea primei autorizații sanitare, precum și a documentelor de liberă practică pentru personalul medical, deținerea spațiului și a declarației pe proprie răspundere.

Ordinul elimină și obligația de a depune documentele aferente bilanțului financiar contabil, considerat “neelocvent”, “dat fiind faptul că interpretarea acestuia necesită personal de specialitate și nu este fundamental pentru activitatea medicală de îngrijiri la domiciliu”, mai arată autorii proiectului.

Actul normativ recomandă DSP-urilor afișarea pe site-urile lor a listei furnizorilor, precum și a serviciilor care pot fi accesate de populație prin serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu.

Legislația actuală prevede că, pentru practica îngrijirilor medicale la domiciliu, nu este necesară autorizarea personalului de către Ministerul Sănătății, documentele care atestă dreptul de liberă practică fiind emise de organizațiile profesionale, în funcție de categoria profesională (medic, asistent medical).

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu