Prof. dr. Daniel Coriu, președintele CMR: Prevenţia nu poate fi aplicată în forma prezentată în contractul-cadru

Prof. dr. Daniel Coriu, președintele CMR: Prevenţia nu poate fi aplicată în forma prezentată în contractul-cadru
aprilie 18 16:26 2023
Articol scris de:
Timp citire articol: 5 minut(e)

Colegiul Medicilor din România (CMR) solicită Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) transparentizarea efectivă și imediată – prin punerea la dispoziția organizațiilor implicate în procesul de consultare și negociere – a informațiilor de tip analize, studii, cercetări și alte documente similare care fundamentează deciziile ce au stat la baza redactării celor două proiecte de acte normative de importanță strategică pentru furnizarea serviciilor de sănătate în România: contractul-cadru (Co-Ca) ce reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, respectiv normele metodologice de aplicare a acestuia.  Potrivit președintelui CMR, prof. dr. Daniel Coriu, plata medicilor de familie se face preponderent per serviciu şi nu per capita, în condițiile în care plata pentru fiecare pacient aflat pe listă se practică în cele mai multe sisteme de sănătate din Europa. În opinia sa, nemulțumiți sunt și medicii din ambulatoriile de specialitate de Co-Ca.

Sistemul de sănătate are nevoie acută de utilizarea unor noi mecanisme de funcționare, ceea ce implică și o schimbare a principiilor și a modului de abordare ale contractului-cadru, necesitate care nu atrage întotdeauna o alocare suplimentară de fonduri și care poate și trebuie să aibă ca punct de plecare procesul de consultare și negociere, consideră președintele CMR.

Prof. Coriu susține, într-un comunicat remis presei, că demersul trebuie să fie unul onest, să aibă permanent în vedere nevoile pacientului, realitățile sistemului medical în ansamblu și condițiile minime pentru asigurarea unui act medical de calitate, și nu premisa greșită potrivit căreia finanțatorul sau cel care are atributul deciziei știe întotdeauna ceea ce este cel mai bine pentru pacienți și pentru profesioniștii din domeniu.

Colegiul Medicilor din România și asociațiile profesionale medicale sunt singurii reprezentanți cu legitimitate în ceea ce privește documentarea bazată pe dovezi a proceselor clinice, instrumentelor de management al practicii medicale, și au un rol esențial în îmbunătățirea continuă a calității actului medical.

Colegiul Medicilor din România a inițiat și a facilitat un dialog tehnic continuu referitor la modalitatea de furnizare sigură, echitabilă și eficientă a serviciilor de sănătate, între profesioniștii din diferite domenii de asistență medicală și instituțiile implicate în acest proces.

“Din păcate, dincolo de recunoașterea implicării constructive a tuturor membrilor Grupurilor Tehnice de Lucru din cadrul CNAS și CMR, proiectele care au rezultat reprezintă un demers unilateral al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate care, pentru a răspunde constrângerilor calendarului impus de necesitatea adoptării actelor normative, în detrimentul predictibilității, clarității și accesibilității pe care un astfel de parcurs le-ar impune pentru a fi valid, onest și transparent, decredibilizează consultarea și negocierea prin nevalorificarea efortului participanților la acest proces și prin neincluderea modificărilor agreate în forma actuală a documentelor”, se arată în comunicat.

“Reiterăm dezaprobarea fermă a colegilor medici din asistența medicală primară privind împovărarea birocratică tot mai accentuată a acestora, prin perpetuarea unor prevederi legislative inconsecvente sau discordante, cu consecințe grave pentru un sector care se află în deficit acut de personal, care ar trebui să fie sprijinit ca factor esențial pentru consolidarea unor politici publice de sănătate axate pe prevenirea precoce și monitorizarea activă a stării de sănătate a pacientului”, precizează documentul.

Prof. univ. dr. Daniel Coriu a precizat că “prevenția nu poate fi aplicată în forma care este prezentată în contractul-cadru, iar birocrația nu s-a redus”.

“Conform noilor reglementări, nu este stimulată plata medicilor de familie, astfel încât aceștia să mai angajeze asistente medicale care să-i ajute în procesul prevenției. Medicii de familie vor avea aceiași bani lucrând mai mult”, a completat prof. Coriu.

Președintele Colegiului Medicilor din România a atras atenția și asupra problemelor create sau acutizate pentru sectorul ambulatoriului de specialitate, vulnerabil deja din cauza deficitului de personal, prin reducerea finanțării acestuia.

Nemulțumiți sunt toți medicii din ambulatoriu

,,Ambulatoriul de specialitate nu este stimulat să se dezvolte. Acesta ar putea să preia din presiunea din spitale dacă ar fi finanţat adecvat, în concordanţă cu nevoile de sănătate ale populaţiei. În cazul spitalelor plata se face în continuare în funcţie de cazul ponderat (DRG), ceea ce ar trebui să atragă după sine un tarif unitar. Cu toate acestea spitalele primesc tarife diferenţiate, într-un mod netransparent, ceea ce contravine sistemului de finanțare impus”, a mai spus prof. univ. dr. Daniel Coriu.

Întrebat de 360medical.ro  despre medicii din ambulatoriile de specialitate care sunt nemulțumiți de Co-Ca, președintele CMR a mărturisit că “nemulțumiți sunt toți cei din ambulatoriul de specialitate clinică: interniști, cardiologi, neurologi, psihiatri ginecologi, oftalmologi, ORL-iști, etc. Exact ca la medicina de familie, toate costurile cabinetului se plătesc din contractul cu Casa (salarii asistente, utilități…)”.

“Un preț corect, care acoperă inflația, ar fi 6 lei punctul pe servicii”, a precizat prof. dr. Coriu.

,,Menținem poziția fermă privind faptul că problemele din sectorul spitalicesc sunt în continuare insuficient și inconsecvent abordate. Măsurile propuse nu numai că nu rezolvă inechitățile sistemice istorice, ci contribuie la agravarea acestora. Este esențial ca CNAS și Ministerul Sănătății să susțină un proces participativ și colaborativ de identificare a unor soluții fezabile, cu impact pozitiv, aplicabile etapizat, coerent și unitar.

Înțelegând că procesul de transformare a modului de lucru între instituțiile – cheie ale sistemului de sănătate din România este un proiect pe termen lung, CMR va continua să promoveze și să susțină cu resurse de expertiză competentă dialogul instituțional cu CNAS și Ministerul Sănătății, extins și deschis către toți actorii interesați din sistemul de sănătate, cu încrederea și convingerea că activitatea echipelor tehnice care pot fi aduse laolaltă are un potențial real de a armoniza perspectivele acestora, cu beneficii asupra întregului sistem”, a mai arătat conducerea CMR, în comunicat.

Potrivit calendarului CNAS, pe 15 mai sunt planificate negocierile cu Colegiul Medicilor din România.

 

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu