Spitalele nu mai pot solicita plata cheltuielilor medicale de la victimele agresiunilor sau accidentelor cu autor necunoscut, costurile fiind acoperite din FNUASS

Spitalele nu mai pot solicita plata cheltuielilor medicale de la victimele agresiunilor sau accidentelor cu autor necunoscut, costurile fiind acoperite din FNUASS
ianuarie 07 12:48 2020 Timp citire articol: 3 minut(e)

Spitalele din România nu mai pot solicita plata cheltuielilor pentru asistența medicală de la victimele unor agresiuni sau accidente cu autor rămas necunoscut, prevede o nouă lege intrată recent în vigoare, care precizează în mod expres că aceste costuri sunt acoperite din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).

Noula lege, adoptată în Parlament și promulgată de președintele Klaus Iohannis în 24 decembrie 2019, a modificat articolul 320 al legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Legea a intrat în vigoare din 30 decembrie 2019.

În forma în vigoare până la finalul anului trecut, articolul 320 din legea menționată prevedea că:

“Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății altei persoane, precum și daune sănătății propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii și au obligația să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistența medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate și dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată”.

Noua lege intrată în vigoare la finalul anului trecut a adăugat o nouă prevedere la articolul 320:

Cheltuielile efective ocazionate de asistența medicală acordată nu pot fi recuperate de la victimele agresiunilor sau ale accidentelor cu autor neidentificabil, fiind decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS)”.

Legea a fost inițiată în 2018 de un grup de parlamentari, care au motivat propunerea prin faptul că, în practică, s-au înregistrat mai multe cazuri în care “victima este chemată de către furnizorii de servicii medicale să suporte costurile medicale în situația în care făptuitorul rămâne necunoscut”, desi practica juridică românească se bazează pe principiul “vinovatul plătește”.

Motivul este legat de lipsa unei prevederi exprese care să precizeze cine acoperă costurile cu asistența medicală în cazul victimelor unor agresiuni sau accidente cu autor necunoscut, potrivit inițiatorilor noii legi.

“Astăzi ne aflăm în situația în care, în ciuda faptului că intenția legiuitorului nu este recuperarea prejudiciului de la victimă și această recuperare nu este posibilă conform art. 320 din Legea 95/2006, victimele primesc notificări de plată și sunt acționate în judecată pentru recuperarea cheltuielilor”, se menționa în expunerea de motive a actului normativ.

De altfel, chemarea în judecată emisă de către o autoritate sau un spital public “generează față de populație o aparență de legalitate, motiv pentru care multe persoane achită sumele astfel solicitate”, deși nu exista temei legal, iar instanțele din România au dat numeroase decizii de respingere a solicitărilor de obligare a victimelor la plata costurilor medicale, potrivit inițiatorilor.

“Serviciile medicale în cazul victimelor agresiunilor ori ale accidentelor în care victima nu este în culpă sunt și trebuie să fie suportate de stat”, mai arătau inițiatorii noii legi.

Totuși, articolul 320 din Legea 95/2006 urmează să fie din nou modificat, după ce Curtea Constituțională a decis, la începutul lunii decembrie 2019, că sintagma „precum şi daune sănătăţii propriei persoane” din cuprinsul art. 320 alin. (1) este neconstituțională.

În urma deciziei, furnizorii de servicii medicale nu mai pot solicita recuperarea cheltuielilor cu asistența medicală de la persoanele care prin faptele lor aduc daune “sănătăţii propriei persoane”.

scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu