Valabilitatea biletelor de trimitere pentru specialitățile clinice și paraclinice, prelungită până la finalul stării de alertă

Valabilitatea biletelor de trimitere pentru specialitățile clinice și paraclinice, prelungită până la finalul stării de alertă
octombrie 22 16:40 2021 Timp citire articol: 1 minut(e)

Valabilitatea biletelor de trimitere pentru specialitățile clinice și paraclinice a fost prelungită până la finalul lunii în care încetează starea de alertă.

Măsura este prevăzută într-un ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (nr. 2.213/937/2021), care completează ordinul nr. 1.068/627/2021 (privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022).

Noul ordin prelungește până la finalul lunii în care încetează starea de alertă termenul de valabilitate pentru biletele de trimitere pentru specialități clinice (inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare), biletele de trimitere pentru specialități paraclinice, recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, precum și pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate și deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

“În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii și pentru dispozitivele pentru incontinență urinară, al căror termen de valabilitate a fost prelungit, se emite o nouă decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungește decizia inițială, precum și taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia”, se arată în ordin.

Atât noua decizie, cât și noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare, prevede actul normativ.

  Citește mai multe despre:
  Categorii:
scrie un comentariu

0 Comentarii

Adaugă un comentariu