înapoi la pagina de start

Termeni și condiții

TERMENI GENERALI

a. Acest site aparţine DOOH MEDIA PRODUCTION SRL. Accesarea acestuia ori a oricărei părţi din el presupune acordul tacit al utilizatorilor cu termenii de mai jos.

b. 360medical.ro poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către utilizatori ori către terţe persoane.

1. CONŢINUT

a. Toate materialele publicate pe 360medical.ro (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut), inclusiv cele incluse in newsletter, sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duce la inaplicabilitatea acestora.

b. Site-ul şi conţinutul acestuia, inclusiv conţinutul din newsletter, sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Utilizatorii nu pot copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau conţinutul acestuia, fără acordul scris al reprezentanţilor DOOH MEDIA PRODUCTION SRL, acord exprimat contractual. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către 360medical.ro.

c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a conţinutului, inclusiv cel cuprins în newsletter, este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al 360medical.ro.

d. 360medical.ro nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din conţinut în orice mediu.

e. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la una dintre adresele publicate în secţiunea Contact a site-ului.

2. DREPTURI DE AUTOR

a. Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial. Pentru uzul comercial, este necesar acordul scris al reprezentanţilor DOOH MEDIA PRODUCTION SRL, acord exprimat contractual.

b. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului 360medical.rocu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective. Condiţiile de folosire a conţinutului aparţinând DOOH MEDIA PRODUCTION SRL în scop comercial vor fi explicit formulate prin intermediul acordurilor contractuale încheiate între Agenţie şi partenerii de afaceri.

c. 360medical.ro, logo-ul 360medical.ro şi www.360medical.ro sunt proprietatea DOOH MEDIA PRODUCTION SRL, niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al DOOH MEDIA PRODUCTION SRL.

3. RĂSPUNDERI

a. Utilizatorul este singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de 360medical.ro în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. 360medical.ro îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, intrepretat la discreţia 360medical.ro ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.

b. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că utilizatorul declară şi este de acord cu publicarea de către 360medical.ro a unui conţinut stabilit pe baza unor criterii proprii. Acest conţinut poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele utilizatorului. Într-un astfel de caz, răspunderea 360medical.ro nu poate fi reţinută.

4. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE 360medical.ro

a. Prin transmiterea de informaţii către 360medical.ro se înţelege furnizarea de către utilizator a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video.

b. Transmiterea de informaţii către 360medical.ro echivalează cu acceptul acordat 360medical.ro ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.

c. Totodată, prin transmiterea de informaţii către 360medical.ro, se prezumă acordul utilizatorului privind despăgubirea 360medical.ro şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. 360medical.ro nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

d. 360medical.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de alte persoane decât cele care au un contract semnat cu instituţia. 360medical.ro se disociază de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secţiunea de comentarii.

5. NEWSLETTER

a. Newsletter-ul 360medical.ro este un serviciu gratuit şi constă într-un mesaj electronic (e-mail) livrat regulat de către 360medical.ro utilizatorilor abonaţi. Abonarea la newsletter se face doar la cererea utilizatorului.

b. Pentru abonare la newsletter, utilizatorul va furniza 360medical.ro, printr-un formular, datele sale personale: nume, prenume, adresa de e-mail. Este obligatoriu ca datele introduse în formular să fie reale.

c. Ulterior completării formularului de abonare, pe adresa de e-mail furnizată, utilizatorul va primi un mesaj de confirmare a abonării la newsletter. Înregistrarea utilizatorului în baza de date a abonaţilor la newsletter se va efectua doar după confirmarea abonării la newsletter.

d. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a refuza fără o notificare în prealabil abonarea la newsletter dacă observă că datele introduse în formular nu sunt reale sau nu aparţin utilizatorului.

e. Prin completarea formularului de abonare la newsletter, utilizatorul îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, ca datele sale cu caracter personal să fie stocate şi prelucrate de 360medical.ro. Datele personale completate în formular vor fi folosite în conformitate cu politica de confidenţialitate a 360medical.ro şi nu vor fi făcute publice niciunei terţe părţi fără acordul utilizatorului.

f. 360medical.ro nu oferă niciun fel de garanţie asupra conţinutului furnizat în newsletter şi nu oferă nicio garanţie că serviciul va funcţiona fără întreruperi sau fără erori, că defecţiunile vor fi remediate sau că materialele furnizate prin e-mail sunt corecte, exacte şi/sau de încredere. 360medical.ro nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea serviciului. Răspunderea folosirii serviciului revine în totalitate utilizatorului.

g. Oricare dintre părţi are dreptul de a înceta furnizarea, respectiv accesul la serviciul de newsletter, oricând, fără invocarea vreunui motiv şi fără notificare prealabilă.

6. SECURITATE

360medical.ro adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale (de exemplu, reprezentanţii serviciu clienţi) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat.

7. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI

a. Conţinutul acestui site, inclusiv ştirile, cotaţiile, datele şi alte informaţii, este furnizat de 360medical.ro şi de către furnizorii săi de conţinut. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiţii sau produse.

b. 360medical.ro nu cere clienţilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către 360medical.ro prin intermediul formularului de contact accesibil pe site.

c. 360medical.ro şi furnizorii săi de conţinut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de site şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. 360medical.ro îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat de terţi sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. Deşi 360medical.ro face toate eforturile pentru a obţine informaţii de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acurateţea informaţiilor furnizate de aceştia.

d. 360medical.ro îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.